Category: Nieuws

Artikel van Rethinker Daniël in de Folia

In Folia #29 van woensdag 3 juni 2015 staat een artikel van Daniël van Middelkoop over rendementsdenken, medezeggenschap en hoe docenten zelf de situatie kunnen verbeteren. Kijk op pagina’s 14 en 15 voor het artikel, en de Folia is ook online te lezen!

Voorzitter College van Bestuur HvA/UvA stapt op

Zondagochtend is bekend gemaakt dat Louise Gunning, voorzitter van het College van Bestuur van de HvA/UvA, opstapt en vertrekt bij beide instellingen.

Het gaat Rethink HvA niet om de mensen, maar om het gevoerde beleid. De structuren van besluitvorming moeten veranderd worden; een nieuw bestuur dat geen verandering ondersteunt heeft geen zin. Maar uiteindelijk moet dit allemaal in dienst staan van beter onderwijs dat niet alleen kwalificeert maar ook bijdraagt aan de bildung van jonge mensen. Daarvoor is een open cultuur in de organisatie nodig. Daarom is het belangrijk dat we niet staren naar het verleden, maar onszelf de vraag stellen hoe we naar de toekomst kunnen kijken.

Studenten en medewerkers verlangen niet alleen naar bestuurders maar juist ook managers die ruimte bieden voor kritische geluiden en dat zien als uitingen van betrokkenheid bij en winst voor de organisatie. Zowel bij UvA als bij HvA moet er ervaren worden dat er ruimte is voor een eigen mening. Vooral bij het onderwijzend personeel van de HvA moet er afscheid worden genomen van een angstcultuur.

Uiteindelijk gaat het helemaal niet om structuren van besluitvorming maar om Beter Onderwijs, dat jongeren van vandaag optimaal voorbereid op een toekomst morgen. Alles moet dáárop gericht zijn, de rest is dan bijzaak.

Op Folia is een reactie van Gerlof Donga te lezen.

‘Ik hoop dat de rest van het bestuur in reflectie kenbaar maakt hoe zij de afgelopen weken hebben gezien,’ zegt Gerlof Donga, namens Rethink HvA, na het vertrek van Gunning. Hij ziet door het vertrek kansen om te werken aan veranderingen. ‘We moeten er werk van maken gezamenlijk winst te creëren. Een cultuurverandering is op zijn plaats.’

Volgens Donga ligt hier een belangrijke rol voor rector Huib de Jong. In zijn ogen vinden bestuurlijke hervormingen ook weerslag binnen de HvA. ‘Laat het niet bij woorden. Maak zichtbaar dat de medezeggenschap echt belangrijk is.’ Hij vindt dat De Jong zich moet realiseren dat kritiek op het management niet altijd iets negatiefs is. Het kan ook als loyaliteit voor de organisatie worden gezien.’