Wat is Rethink HvA?

Rethink HvA heeft als uitgangspunt ruimte te willen bieden voor een open, reflectief en gezamenlijk gesprek tussen studenten en medewerkers over thema’s met betrekking tot het onderwijs en de organisatie van de HvA. Aan de hand van de uitkomsten van het gesprek wil Rethink HvA concrete actiepunten formuleren.

Wie is Rethink HvA?

Rethink HvA is een initiatief van betrokken studenten en medewerkers zonder bestuur of organisatiestructuur. Iedereen is welkom om deel te nemen aan de discussie, online en offline. Wie dat wil kan zich aan het eind van iedere bijeenkomst opgeven om mee te werken aan de vervolgacties of Rethink HvA zelf.

Hoe werkt Rethink HvA?

Rethink HvA komt wekelijks bij elkaar. Bijeenkomsten vinden elke week plaats op donderdag op de HvA of elders in de stad. Iedere bijeenkomst heeft een bepaald thema dat ingeleid wordt. Aan het einde van de bijeenkomst worden vervolgacties besproken en verdeeld.

Volgt Rethink HvA de ontwikkelingen op het Maagdenhuis?

Rethink HvA gaat de discussie aan over onderwerpen die onder andere geagendeerd zijn door de bezetters van het Maagdenhuis en actiegroepen zoals De Nieuwe Universiteit, maar bekijkt deze vanuit de HvA-kant. Daarnaast bekijkt Rethink HvA natuurlijk ook andere onderwerpen die op de HvA spelen of juist specifiek op de HvA van toepassing zijn. Rethink HvA zoekt niet per se de confrontatie op maar pleit voor een open en eerlijk debat waarin knelpunten en misstanden benoemd kunnen worden.

Waar kan ik meer informatie vinden over Rethink HvA?

Neem eens een kijkje op de rest van deze website, de Facebookpagina, op Twitter of op ons forum waar we interessante informatie delen en met elkaar in discussie gaan. Op het forum kun je ook dieper ingaan op een bepaald onderwerp, en maak gerust een topic aan als het onderwerp nog niet besproken wordt! Daarnaast wordt het debat op het forum ook offline verder gevoerd tijdens de bijeenkomsten.